Pośród wielu miast w Polsce, Kraków wybija się nie jedynie w obszarze kultury i akademickim, ale też na wielu innych obszarach. Zaczyna być obszarem otwartym do życia. Przekształcenia, które dotknęły miasto w ostatnich latach dają poczucie, że