Wyznacznikiem komfortu są dla wielu hotele oferujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednakże coraz mniej widoczne. Luksusowość danego miejsca można przedstawić w sposób wysmakowany, choć dla osób spoza elitarnego kręgu słabo dostrzegalny. Hotel luksusowy